Author Archives: Hoang Thanh Tuan

Sơ Kết Học Kỳ I – Sinh Viên Khóa 2

Vào lúc 14.00 ngày 17 tháng 12, tại Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, Ban điều hành trường tổ chức gặp mặt trước kỳ nghỉ đông với sinh viên khóa II; có 28 sinh viên tham dự. Hiện diện có: Mục sư Nguyễn Hữu Mạc Hội trưởng – Hiệu trường trường Mục sư Hoàng

Read More