Giới Thiệu

Khải Tượng của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Chúng ta muốn thấy sinh viên Trường TKTHHN sẽ là những nhà lãnh đạo được Đức Thánh Linh dẫn dắt có nhân cách tốt, kiến thức Kinh Thánh vững chắc, sẵn sàng phục vụ Hội Thánh và cộng đồng theo gương Chúa Giê-xu để xây dựng hình ảnh Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ trong xã hội nhằm mở mang Nước Trời.

Sứ Mệnh

Trường TKTH HN là cộng đồng môn đồ coi trọng nghiên cứu kiến thức Kinh Thánh trong môi trường học tập thân thiện giữa giảng viên và sinh viên, có trách nhiệm với xã hội bằng nếp sống Cơ Đốc gương mẫu, nhằm đưa người về với Chúa và làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Giá Trị Cốt Lõi

 1. Kinh Thánh có thẩm quyền tối cao
 2. Môi trường học tập lành mạnh
 3. Giảng viên, Ban quản trị làm gương trong đời sống phục vụ
 4. Cân bằng giũa lý thuyết và thực hành
 5. Đề cao sự cầu nguyện
 6. Quan tâm và yêu thương lẫn nhau
 7. Môi trường cởi mở, thân thiện
 8. Tính kỷ luật cao
 9. Đời sống liêm chính của ban quản trị, giảng viên, và sinh viên
 10. Coi trọng số lượng (sinh nhiều trái)
 11. Có sự tin cậy lẫn nhau cao
 12. Yêu thương bằng hành động
 13. Chân thật giữa giảng viên,ban quản trị, và sinh viên
 14. Đa dạng hoá giữa các nhóm sắc tộc học hỏi cùng nhau
 15. Cả Cộng Đồng cùng nhau áp dụng những gì đã học được

Phương Châm

Kiến thức sâu nhiệm,

Nhân cách biến đổi,

Áp dụng thực tế