Blog

Sơ Kết Học Kỳ I – Sinh Viên Khóa 2

Vào lúc 14.00 ngày 17 tháng 12, tại Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, Ban điều hành trường tổ chức gặp mặt trước kỳ nghỉ đông với sinh viên khóa II; có 28 sinh viên tham dự. Hiện diện có: Mục sư Nguyễn Hữu Mạc Hội trưởng – Hiệu trường trường Mục sư Hoàng

Read More

Kết Quả Thi Tuyển Sinh Khóa II

Tạ ơn Chúa, ngày 5/8/2015, tại Trụ sở Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã tổ chức Kỳ thi tuyển sinh Khóa II (Niên khóa 2015-2020). Sau khi xét kết quả 3 vòng thi: Trắc nghiệm, Vấn đáp và Khảo sát hồ sơ,

Read More